EST ENG

Inglise keele õppematerjalid


Hääldusmärgid

Sõnavara

Loomad animals4.htm
Riietusesemed (1) clothes1.htm
Riietusesemed (2) clothes2.htm
Arvud 1 - 20 numbers.htm
Asesõnad asesonad.htm

Where do they come from?

Sõnavara kontrolltööks (units 1-5)

Riietusesemed
Päevased tegevused (unit 7)
Elukutsed, tööpaigad, liiklusvahendid (unit 8)

SÕNAVARA I LOVE ENGLISH 2 ÕPIKU KOHTA (uus)

Unit 1 School

Unit 2 Numbers

Arvud 1- 30

Täiskümned

Unit 3 Thank you

Unit 4 Zoo (Hot Potatoes)

Unit 4 Zoo (Quizlet)

Unit 4 Zoo. Is / Are there ...?

Unit 4 Zoo. There is või there are lause alguses.

Unit 4 Zoo. Eitav lause lihtolevikus (don't, doesn't)

Unit 4 Zoo. Sõnade hääldused.

Arvud 1- 20

Unit 6 My friend

Unit 7 My day

Kuud ja aastaajad (harjutamine kontrolltööks, unit 8)

Kuud ja aastaajad (harjutamine kontrolltööks, unit 8)

Moodusta sõnadest laused harjutus

Unit 3 sõnavara kirjutamine hääldusmärkide järgi

Leia küsimustele sobivad vastused

Tõlkelaused (unit 3)

Omadussõnad (kordamine kontrolltööks, unit 8)

Omadussõnad


Tegusõnad ja väljendid õppetükkidest 7 - 8


Cleaner fish

Seasons (aastaajad)

Unit 12, Help

Unit 13, Yesterday

Unit 14 Visit

Unit 15, Kordamine


Grammatika
Tegusõna LIKE kasutamine lihtolevikus like.htm
Voog. Tee ise koduleht!