EST ENG

Inglise keele õppematerjalid


Hääldusmärgid

Sõnavara

Loomad animals4.htm
Riietusesemed (1) clothes1.htm
Riietusesemed (2) clothes2.htm
Asesõnad asesonad.htm

Where do they come from?

Sõnavara kontrolltööks (units 1-5)

Riietusesemed
Päevased tegevused (unit 7)
Elukutsed, tööpaigad, liiklusvahendid (unit 8)

SÕNAVARA I LOVE ENGLISH 2 ÕPIKU KOHTA (uus)

Unit 1 School

Unit 2 Numbers

Arvud 1- 30

Täiskümned

Unit 3 Thank you

Unit 4 Zoo (Hot Potatoes)

Unit 4 Zoo (Quizlet)

Unit 4 Zoo. Is / Are there ...?

Unit 4 Zoo. There is või there are lause alguses.

Unit 4 Zoo. Eitav lause lihtolevikus (don't, doesn't)

Unit 4 Zoo. Sõnade hääldused.

Arvud 1- 20

Unit 6 My friend

Unit 7 My day

Kuud ja aastaajad (harjutamine kontrolltööks, unit 8)

Kuud ja aastaajad (harjutamine kontrolltööks, unit 8)

Moodusta sõnadest laused harjutus

Unit 3 sõnavara kirjutamine hääldusmärkide järgi

Leia küsimustele sobivad vastused

Tõlkelaused (unit 3)

Omadussõnad (kordamine kontrolltööks, unit 8)

Omadussõnad


Tegusõnad ja väljendid õppetükkidest 7 - 8


Cleaner fish

Seasons (aastaajad)

Unit 12, Help

Unit 13, Yesterday

Unit 14 Visit

Unit 15, Kordamine


Grammatika
Tegusõna LIKE kasutamine lihtolevikus like.htm
Abitegusõnad DO ja DOES dodoes.htm
Tegusõnade BE ja HAVE GOT kasutamine lauseis.

Tegusõna lihtoleviku 3. pöördes (he /she /it)

Vasta lühidalt kas-küsimustele (unit 9).

DO või DOES küsimuse alguses (unit 9).

Materjale You Tube'st

Kestev olevik

Lihtolevik- Mida sa teed iga päev?

Igapäevased tegevused

Voog. Tee ise koduleht!