EST ENG

Inglise keele õppematerjalid

I Love English 1 sõnavara

Diftongid- õpikust harjutus 22 lk 17

Sõnavara- õpikust harjutus 30 lk 22

Sõnavara- õpikust harjutus 34 lk 24

Unit 1 Hello

Unit 1 sõnade kirjutamine hääldusmärkide järgi

Värvused (õ h 1 lk 53)

Värvused

Arvud 1- 10 (järjestamine)

Arvud 1- 10 (ristsõna)

Unit 3 Numbers (sõnavara, Quizlet)

Tähestik (Quizlet, harjutuse on koostanud õpetaja kasutajanimega Checkin).

Tähestikuline järjekord


Tähestikuline järjekord


Riietusesemed

Unit 7 Time, sõnade kirjutamine hääldusmärkide järgi

Unit 7 Time, sõnavara (õpetaja Lehti koostatud harjutus).

Unit 7 Time, sõnavara (õpetaja Lehti koostatud harjutus).

Unit 7, vasta küsimustele

Unit 7, kirjuta lünka IN või AT.

Unit 7, kirjuta lünka sobiv asesõna.

Unit 8 sõnavara (õpetaja Lehti koostatud harjutus)


Kuldvillak


Vasta lühidalt küsimustele (riietusesemed, värvused).


Sõnavara

Arvud 1 - 10 numbers2.htm
Pereliikmed family3.htm
Korter flat3.htm
Riietusesemed (1) clothes1.htm
Riietusesemed (2) clothes2.htm
Arvud 1 - 20 numbers.htm
Kehaosad body.htm

Voog. Tee ise koduleht!